raum has won ranko radovic award for architecture

RAUM has won Ranko Radovic Award for architecture for Bigovo seaside house